Color Options:

Burun Sağlığı

Sinüsler burun boşluğu çevresinde yüz kemikleri içerisinde yerleşmiş hava dolu boşluklardır. Kafatasının ağırlığını azaltmak, darbelere karşı bariyer oluşturmak ve düzenli salgı oluşturarak burun içini nemlendirmek gibi fonksiyonları vardır. Sinüzit burun boşluğu çevresindeki sinüslerin infeksiyonudur. Kısa süreli gelişen infeksiyonlara akut sinüzit denir. Tekrar eden ve 3 aydan fazla süren infeksiyonlara kronik sinüzit adı verilmektedir. Akut sinüzitler bir üst solunum yolları infeksiyonu gibi davranıp benzer şekilde tedavi edilirler. Kronik sinüzitlerde ilaç tedavisinin yanında cerrahi tedaviler de kullanılmaktadır.

Hastanın hikayesi, burun endoskopik muayenesi ve radyolojik araştırmalarla tanı konulur. Radyolojik incelemede Bilgisayarlı Tomografi (BT) en yararlı tekniktir.

Hastalarda baş-yüz ağrısı, burun tıkanıklığı, öksürük, halsizlik ve burun akıntısı gibi kuvvetli geçirilen bir nezleye benzer şikayetler bulunur. Akut ve bazı kronik sinüzitlerde 10-14 günlük bir uygun antibiyotik tedavisi yeterli olabilmektedir. Kronik sinüzit tedavisinde ise kronikleşmeye sebep olan nedenleri ortadan kaldırmamız gerekir. Bunun için çoğunlukla cerrahi tedavi en uygunudur.

Son 15 yılda kronik sinüzitlerin cerrahi tedavisinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Burun çalışma mekanizmasını ve burun içi mukozal yapıyı çok tahrip etmeyen cerrahi bir işlem uygulanmaktadır. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) genel adı verilen bu teknikte cerrahın deneyim ve bilgisi çok önemlidir. Bu cerrahi uygulamada endoskop yardımıyla burun içerisinden çalışılarak sinüslere ulaşılır. Çevre doku zedelenmeden sinüsler temizlenir ve doğal kanallar açılarak operasyondan sonra fizyolojinin tekrar düzenli çalışması sağlanır.

Endoskopik cerrahi sinüs fonksiyonlarını gözeten ve bozulmuş fizyolojinin düzeltilmesini öngören bir ameliyat olduğu için sonuçları çok başarılıdır. Burnun ve sinüslerin en ince ayrıntısı gösteren endoskoplar yardımı ile ve özel mikrocerrahi aletlerle yapılan ameliyat sinüzit sorununu büyük bir oranda çözmektedir. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi hekim için zor hasta için kolay bir ameliyattır. Operasyonu yapacak hekim tüm teknik ekipmana bilgi ve deneyim birikimine sahip olmalıdır. Lokal veya genel anestezi altında yapılabilen bu cerrahi girişim 1-2 saatlik bir sürede tamamlanmaktadır. Operasyon sonrası dönem çok kolay geçmekte ve genellikle burnu tamamen kapatan bir tampon kullanılmadığı için hasta kısa zamanda günlük faaliyetlerine dönebilmektedir. Hastalar genellikle ilk ameliyat gününde taburcu edilmekte ve ayaktan takip edilmektedir. Tampon 1-2 gün içerisinde çıkartılarak hasta takibe alınmakta ve 5. günde hastalar işine dönebilmektedir. 3 haftalık bir erken takip döneminden sonra hastalar uzun dönemli takibe alınırlar.

"Op. Dr. Emre İLHAN"